Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak Integrale oplossing voor de problematiek van jeugdroken en de naleving van de leeftijdsgrens

Home

Na tweeënhalf jaar staakt Stichting TNLT per 30 juni 2018 haar activiteiten

In het voorjaar van 2015 rapporteerde toenmalig staatssecretaris van VWS, Van Rijn, cijfers omtrent de naleving van de minimumverkoopleeftijd bij tabaksverkopen. Deze schoten flink tekort. Zo noteerden de tabak- en gemakzaken destijds een naleving van 36,3% en bleef de naleving van de leeftijdsgrens in de benzinestations zelf op 17,8% steken.

Ook andere verkooppunten zoals supermarkten, horeca en tabaksautomaten scoorden matig tot slecht. Niet alleen de staatssecretaris en de Tweede Kamer gaven aan deze nalevingscijfers ver onder de maat te vinden, ook de branches zelf gaven dit aan.

Met als doel het bewerkstelligen van een structurele verbetering van de naleving van de leeftijdsgrens bij tabaksverkoop, hebben de brancheorganisaties NSO, BETA, BOVAG, VNPI en TZN – met (financiële) ondersteuning van de tabaksfabrikanten – in oktober 2015 de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak (TNLT) opgericht Lees meer